سرطان نمایشگاه ارومیه ماشین تاریخ

سرطان: نمایشگاه ارومیه ماشین تاریخ نمایشگاه ماشین ارومیه نمایشگاه خودرو اسب بخار asb bokhar

گت بلاگز اخبار پزشکی مبتلایان به کدام اختلال روانپزشکی زیاد در معرض سوءمصرف شیشه قرار دارند؟

در پژوهشی دانشگاهی که به وسیله محققان کشورمان و بر روی بیماران خوابیدن در بخش‌های روان‌پزشکی صورت گرفته، میزان سوءمصرف مواد مخدر صنعتی آمفتامین و مت آمفتامین (ش

مبتلایان به کدام اختلال روانپزشکی زیاد در معرض سوءمصرف شیشه قرار دارند؟

مبتلایان به کدام اختلال روانپزشکی زیاد در معرض سوءمصرف شیشه قرار دارند؟

عبارات مهم : پزشکی

در پژوهشی دانشگاهی که به وسیله محققان کشورمان و بر روی بیماران خوابیدن در بخش های روان پزشکی صورت گرفته، میزان سوءمصرف مواد مخدر صنعتی آمفتامین و مت آمفتامین (شیشه) مورد ارزیابی قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، آمفتامین و مت آمفتامین، موادی صنعتی هستند و هر دو ساختار و عملکرد مشابهی دارند. این مواد، زیاد به علت عوارض ناشی از سوءمصرفشان اهمیت دارند. مشتقات آمفتامینی، در ابتدا جهت درمان احتقان بینی و آسم مورد استفاده قرار می گرفتند، ولی بعد از کشف اثر توهم زایی این مواد، قاچاق و سوءمصرف آن ها با سرعت بالایی در سراسر دنیا گسترش یافت، به طوری که اکنون آمفتامین و مشتقات آن ازجمله مت آمفتامین دومین داروی قاچاق بعد از کانابیس به شمار می آیند.

مبتلایان به کدام اختلال روانپزشکی زیاد در معرض سوءمصرف شیشه قرار دارند؟

آمفتامین ها و مت آمفتامین ها، مکانیسم مشترکی دارند و هر دو باعث آزادسازی مواد ناقل خبر های عصبی نظیر دوپامین، سروتونین و نوراپی نفرین می شوند. اثبات شده است است که مت آمفتامین در شبکه نورونی مرتبط با افسردگی، اثر می گذارد. اثرات رفتاری حاد ناشی از مصرف مت آمفتامین مشمول بر احساس هوشیاری، بیداری، انرژی، احساس خوب بودن، سرخوشی کاذب و سرکوب اشتهاست.

با توجه به اهمیت کنترل استفاده از چنین داروهایی در همه افراد بالاخص در بیماران خوابیدن در بخش های روان پزشکی، گروهی از محققان ایرانی، فراوانی سوءمصرف آمفتامین و مت آمفتامین را در چنین بیمارانی مورد بررسی قرار داده اند.

در پژوهشی دانشگاهی که به وسیله محققان کشورمان و بر روی بیماران خوابیدن در بخش‌های روان‌پزشکی صورت گرفته، میزان سوءمصرف مواد مخدر صنعتی آمفتامین و مت آمفتامین (ش

در این مطالعه توصیفی مقطعی، محققان دانشگاه علوم پزشکی همدان، تمام بیمارانی را که در طی یک سال در بخش روان پزشکی بیمارستان فرشچیان همدان خوابیدن شـده بودند، مورد مطالعه قرار داده و سوءمصرف مواد فوق را در آن ها با استفاده از آزمون ادراری به روش های ایمونوشیمی و کروماتوگرافی زیر ذره بین گرفتند.

طبق بررسی های انجام شده است در این پژوهش، از میان نزدیک به 2500 نفر کل خوابیدن های بخش روان پزشکی این بیمارستان، 186 نفر بر اساس آزمون تشخیصی، مصرف کننده این دو ماده صنعتی شناسایی شدند و مطالعه روی آن ها متمرکز شده، تأثیر عوامل متعدد ازجمله سن، جنس، وضعیـت تأهل، سطح تحصیلات، وضعیـت شغلی و نوع بیماری روان پزشکی و همچنین همزمانی مصرف سایر مواد اعتیادآور در آنان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس نتیجه های به دست آمده از این مطالعه، شیوع سوءمصرف آمفتامین و مت آمفتامین در بیماران خوابیدن در بخش روان پزشکی، چیزی حدود 7 درصد ارزیابی شد.

مبتلایان به کدام اختلال روانپزشکی زیاد در معرض سوءمصرف شیشه قرار دارند؟

یافته ها نشان می دهد اکثریت سوءمصرف کنندگان، مرد، جوان و متأهل بوده اند. ولی بااین وجود، رابطه معناداری بین سن، جنس و اوضاع تأهل، با شیوع مصرف این مواد یافت نشد. به عبارت دیگر، سن، جنس و اوضاع تأهل تأثیر خاصی در مبتلا شدن به سوءمصرف مواد مخدر فوق نداشته است.

به علاوه، نیمی از مصرف کنندگان، بدون کار و نزدیک به 70 درصد آن ها تحصیلات پایین تر از دیپلم داشتند و بااهمیت ترین بیماری روان پزشکی در میان سوءمصرف کنندگان این دو ماده نیز، اختلال خلقی دوقطبی گزارش شده است است.

در پژوهشی دانشگاهی که به وسیله محققان کشورمان و بر روی بیماران خوابیدن در بخش‌های روان‌پزشکی صورت گرفته، میزان سوءمصرف مواد مخدر صنعتی آمفتامین و مت آمفتامین (ش

دکتر جهانگرد و همکارانش که اجرای این پژوهش را بر عهده داشته اند، در اظهارنظری در خصوص این تحقیق اشاره کرده اند: نتیجه های این مطالعه نشان می دهد که شیوع سوءمصرف آمفتامیـن و مـت آمفتامیـن در بیمـاران روان پزشکی، زیاد از سایر افراد جامعه است و در این میان، بیماران با اختلالات خلقی در معرض خطر بیشتری قرار دارند. همچنین این مطالعه، نشان می دهد که شیوع سوءمصرف این مواد، در میان زنان، در مقایسه با مطالعات قبلی زیاد کردن یافته است.

همچنین به بیان این محققان، در گروه مصرف کننده آمفتامین و مت آمفتامین، مصرف سایر مواد نیز رواج بالایی داشته و در این میان سیگار و تریاک بیشترین درصد را به خود تخصیص داده شده است داده اند و 29 درصد افـراد، همزمان آزمون مثبت متادون نیز داشته اند که این عنوان نشان دهنده این است که بیماران روان پزشکی علاوه بر سوءمصرف مواد روان گردان در معـرض سوءمصرف سایر مواد نیز هستند.

مبتلایان به کدام اختلال روانپزشکی زیاد در معرض سوءمصرف شیشه قرار دارند؟

نتایج به دست آمده از این مطالعه که در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان انتشار یافته، می تواند تلنگری باشد تا مسئولین مربوطه به اوضاع این بیماران توجه بیشتری کرده و تمهیداتی را جهت جلوگیری از سوءمصرف مواد روان گردان در آن ها به عمل آورند.

واژه های کلیدی: پزشکی | محققان | مطالعه | خوابیدن | استفاده | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz